Frivillighed i et velfærdssamfund

Kvantitative undersøgelser af den frivillige sektors rolle som velfærdsleverandør.

Med en kvantitativ metodisk tilgang undersøger dette Ph.d.-projekt udviklingen i den frivillige sektor i Danmark – det sker med særligt fokus på velfærd. Datagrundlaget for projektet er befolkningsundersøgelsen og organisationsundersøgelsen. 

Projektet er motiveret af velfærdsstatens aktuelle demografiske og økonomiske krise. Alternativer til den bekostelige offentlige velfærd er her blevet af tiltagende vigtighed, og frivilligheden er placeret centralt i debatten om, hvordan fremtidens velfærdsopgaver bør varetages.

Udgangspunktet for projektet er at vurdere kapaciteten af den frivillige sektor – især som velfærdsleverandør. Det sker i kombination med en undersøgelse af, hvilke sociale faktorer der fremmer befolkningens frivillige engagement og dermed forøger sektorens kapacitet. Derudover vil der blive stillet skarpt på, om frivillige og frivillige organisationer udvikler sig mod klarere rolle som serviceleverandører for at imødekomme behovet for frivillighedsbaseret velfærd. Afslutningsvist vil selve udviklingen mod frivillighedsbaseret velfærd blive underkastet et kritisk blik i forhold til, hvorvidt frivilligheden er egnet til at leve op til de forventninger og behov, som borgerne har til velfærdssamfundet.

Projektet udføres af Erik Petrovski, Ph.d.-studerende på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Projektet er en del af et større forskningsprojekt Et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor. Vejledning af Ph.d-projektet varetages af professor Thomas Boje fra RUC.

Projektet løb fra november 2013 til november 2016.

Publikation

Petrovski, Erik. Donationer af tid og penge. Fem sociologiske studier af frivilligt arbejde og pengegaver. Ph.d.-afhandling. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, 2016.