Frivillige sociale indsatser og udsatte børn og unge

Dette Ph.D.-projekt undersøger betydningen af frivillige sociale indsatser for børn og unge i Danmark, som har svage sociale netværk eller på anden måde er socialt udsatte.

Formålet med Ph.D.-projektet var at undersøge betydningen af frivillige sociale indsatser for børn og unge i Danmark, som har svage sociale netværk eller på anden måde er socialt udsatte. Projektet blev til i et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Roskilde Universitet med det formål at skabe en bedre forståelse for, om og eventuelt hvordan frivillige sociale indsatser kan gøre en konkret forskel i udsatte børn og unges liv.

Undersøgelsen tog afsæt i en række frivillige projekter i Ungdommens Røde Kors, som alle havde relation til Ungdommens Røde Kors’ programmet ”Frem i Lyset”, som blev gennemført i forskellige områder af Danmark i årene 2015-2018, heriblandt geografiske yderområder.

Projektet skulle give ny viden om, hvilke muligheder frivillige sociale indsatser har for at ruste de deltagende børn og unge med ressourcer, som både i et her-og-nu- og i et fremtidsperspektiv giver forudsætninger for at leve liv, der er rige på sociale relationer, faglig motivation og civilt engagement.

Projektet er afsluttet april 2020.

Kontakt

Lærke Bonnesen, adjunkt, bonnesen@sam.sdu.dk