Et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor

Et forskningsprojekt om den samfundsøkonomiske betydning af civilsamfundet og nonprofit aktiviteter i Danmark 2014. Projektet skal være med til at etablere et nationalregnskab for den frivillige nonprofit sektor i Danmark.

Projektet sigtede mod at etablere et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor – foreninger, selvejende institutioner og almennyttige fonde - parallelt med den almindelige nationalregnskabsopgørelse med særlig henblik på monitorering af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold inden for frivillige og selvejende organisationer.

Udover de ovennævnte sektorer foretog forskerene en analyse og estimat af danske erhvervsdrivende fondes betydning for den civile sektor i form af filantropiske donationer.

Sigtet med projektet var at etablere et statistikmodul for den civile nonprofit sektor i Danmark svarende til, hvad der allerede findes i andre lande (bl.a. Norge og Sverige). 

Med etableringen af et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor får vi indsigt i:

  1. Den samfundsøkonomiske betydning af den civile nonprofit sektor i Danmark.
  2. Sammensætningen af sektoren samt den samfundsøkonomiske betydning af foreningslivet, de selvejende institutioner samt almennyttige såvel som erhvervsdrivende fondes bidrag til den civile nonprofit sektor i Danmark.
  3. Et mere præcist billede af det civile samfunds størrelse og betydning i forhold til såvel den private for-profit sektor som den offentlige sektor.
  4. Karakteren af det bidrag som den civile nonprofit sektor og de erhvervsdrivende fonde yder til den danske velfærdsudvikling i form af økonomiske tilskud, frivillig indsats, produktion af serviceydelser mv.
  5. En mulighed for at vurdere den danske frivillige nonprofit sektors egenart i forhold til, hvad vi finder i andre lande, hvad angår de disponible økonomiske ressourcer og karakteren af beskæftigelse.

Satellit-regnskab

Nationalregnskabet for den civile nonprofit sektor opbygges som et supplement – en satellit – til det ordinære nationalregnskab. Tallene i satellit-regnskabet vil være i overensstemmelse med de nationale regnskaber, men oplysninger i dette afsnit vil være mere detaljeret, hvad angår de enkelte delsektorer inden for den civile nonprofit sektor. Bedre kendskab til sektorens organisatoriske / økonomiske aktiviteter danner grundlag for senere at udskille disse aktiviteter i en separat institutionel sektor i nationalregnskabsstatistikken løsrevet fra husholdningssektoren.

Satellit-regnskabet for den civile nonprofit sektor etableres med udgangspunkt i de oplysninger, som hentes fra en supplerende dataindsamling for den civile sektors og de erhvervsdrivende fondes betydning for non-profit aktiviteter i Danmark foretaget af Danmarks Statistik omfattende årene 2010 – 2012. Suppleret med oplysninger fra en befolkningsundersøgelse af den frivillige indsats fra 2012 og en organisations-undersøgelse af civilsamfundet fra 2011.

Forskerne bag projektet

Forskningsporjektet var koordineres af professor Thomas P. Boje fra Institut for Samfund og Globalisering (ISG), Roskilde Universitet.

Derudover var tilknyttet to PhD-stipendiater, som var finansieret af hhv. Realdania Fonden og Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. De to PhD’ere var Erik Petrovski og Jonathan Hermansen, som arbejdede med:

  • Frivillighed i et velfærdssamfund – Kvantitative undersøgelser af den frivillige sektors rolle som velfærdsleverandør (Erik Petrovski)
  • Frivilligt engagement og aktivt medborgerskab – Om non-profitsektorens indvirkning på det danske samfund (Jonathan Hermansen)

Kontakt