Foreningslivets demokratiske rolle

Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en forening? Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus? Undersøgelsen analyserer demokratiets mange udtryksformer, og ser på hvilken betydning deltagelse i foreninger og ikke-formel læring har for den demokratiske deltagelse.

none

Foreningslivets demokratiske rolle var et projekt som fra 2014 til 2015 undersøgte foreningsdeltagelse og ikke-formel lærings betydning for den demokratiske deltagelse - herunder demokratiets mange udtryksformer.

Udover valg- og mødedeltagelse, politiske interesser, medborgerskab, social tillid mv., havde undersøgelsen et særligt fokus på ikke-formel lærings betydning for den demokratiske deltagelse. Ikke-formel læring omfatter den vifte af kurser, foredrag og uddannelser, som aftenskoler, foreninger, frivillige organisationer og højskoler udbyder.

Undersøgelsen bygger på data fra de senere års undersøgelser af frivilligt arbejde og foreningsliv, som blev suppleret med en særskilt undersøgelse af de folkeoplysende skoleformers udbud af ikke-formel lærings betydning for demokratisk deltagelse samt af de foreningsaktives udvikling af demokratiske kompetencer i foreningslivet.

Undersøgelsen er igangsat Dansk Folkeoplysningssamråd (DFS) og løber fra 2014-2015. Undersøgelsen er gennemført af Netværket for forskning i frivillighed og civilsamfund (CiFri) under ledelse af professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet og professor Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet.

Publikation
Ibsen B, Østerlund K, Qvist H-P. Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. 
Movements, 2015:6 (pdf)