CiFri - publikationer

Her på siden finder du henvisninger til centrale artikler, papers, arbejdsnotater, rapporter og bøger, som forskerne i regi af CiFri-netværket har skrevet og bidraget til.

Ny viden, forskning og faglitteratur 

Få et samlet overblik over nye bøger, forskningsrapporter og artikler om frivillighed og civilsamfund i CFSA's kuraterede guide Litteratur om frivillighed og civilsamfund

Artikler og papers

Bonnesen, Lærke: Social Inequalities in Youth Volunteerism: A Life-Track Perspective on Danish Youths. I: voluntas. Online 18 December 2017. DOI 10.1007/s11266-017-9934-1

Frederiksen, Morten: Dangerous, Commendable or Compliant: How Nordic People Think About Volunteers as Providers of Public Welfare Services. I: Voluntas. Online 15 July 2015. DOI 10.1007/s11266-015-9578-y

Frederiksen, Morten, Lars Skov Henriksen og Hans-Peter Qvist. Mainstreaming Effects on Volunteering? The Case of Denmark. I: Journal of Civil Society. Published online 03. sep 2014. DOI:10.1080/17448689.2014.944685

Fridberg, Torben, Lars Skov Henriksen og Hans Peter Qvist. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Foreløbige analyser. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Arbejdspapir 04:2013.

Hermansen, Jonathan. Intangible activities—the prevalence of informal helping in Denmark I: Journal of Civil Society, 22. sept., 2016.

Levinsen, Klaus, Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen. Institutional Reforms and Voluntary Associations. I: Scandinavian Political Studies, Vol. 35, Issue 4, 2012, pp 295-318.

Qvist, Hans-Peter Y: Secular and religious volunteering among immigrants and natives in Denmark. I: Acta Sociologica, 4. juli, 2017. DOI: 10.1177/0001699317717320

Qvist, Hans-Peter Y, Martin D. Munk: The Individual Economic Returns to Volunteering in Work Life. I: European Sociological Review, jcy004, 28. februar 2018., https://doi.org/10.1093/esr/jcy004

Skov Henriksen, Lars, Steven Rathgeb Smith og Annette Zimmer. At the Eve of Convergence? Transformations of Social Service Provision in Denmark, Germany, and the United States. I: Voluntas, Vol. 23, Issue 2, 2012, pp 458-501.

Skov Henriksen, Lars. Det civile samfund. I: Det danske samfund. Redigeret af Bent Greve, Anja Jørgensen og Jørgen Elm Larsen. Hans Reitzels Forlag, 2014. ISBN: 9788741256696.

Skov Henriksen, Lars og Håkon Lorentzen. The Invention and Institutionalization of Volunteer Centers: A Comparative Analysis of Norway and Denmark. I: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Online publication 21. February 2013, SAGE.

Skov Henriksen, Lars. Skandinavisk frivillighed ved en korsvej I: Med kärlek til det oordnade. Ersta Sköndal Högskola, 2015.

Skov Henriksen, Lars; Steven Rathgeb Smith; Annette Zimmer. Welfare Mix and Hybridity. Flexible Adjustments to Changed Environments. Introduction to the Special Issue. I: Voluntas. Online 11 July 2015. DOI 10.1007/s11266-015-9622-y

Thøgersen, Marlene: Explaining Collaboration and Commitment in Danish Non-Profit Organizations: Linking Institutional Environments to Outcomes. I: Voluntas: Online 30 May 2015. DOI 10.1007/s11266-015-9604-0

Arbejdsnotater

Qvist, Hans Peter. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012 - Kort fortalt. Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed. Nr. 3, 2015. Download arbejdsnotatet: Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt.pdf

Thøgersen, Malene. Selvejende institutioner i Danmark. Institutionernes udvikling, udbredelse og karakter på udvalgte samfundsområder. Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed, nr. 1, 2013. Download arbejdsnotatet: Selvejende institutioner - 01 2013.pdf (3 MB)

Thøgersen, Malene. Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner. Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed. Nr. 2, 2015. Download arbejdsnotatet: Offentlige og frivillige velfærdsudbydere - 02 2015.pdf (4 MB)

Bøger, rapporter og andre udgivelser

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Redigeret af Lars Trägårdh, Per Selle, Lars Skov Henriksen og Hanne Hallin. SNS Forlag, 2013.

Grubb, Ane. ”Vi skal bare hjælpe og spise chokoladekiks”: En kvalitativ undersøgelse af unge frivilliges deltagelse i en ikke-medlemsbaseret, digitalt koordineret organiseringsform af frivilligt socialt arbejde. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, 2016. Ph.d-afhandling. 

Hermansen, Jonathan. Formal and Informal Volunteering in Denmark - Tangible and Intangible Acts of Civic Engagement. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, 2017. Ph.d-afhandling.

Ibsen, Bjarne, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist. Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse. Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. Movements 2015:6.

Ibsen, Bjarne og Michael Fehsenfeld. Frivillighed i det boligsociale arbejde. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), 2016. 

Ibsen, Bjarne og Klaus Levinsen. Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Omfang, holdninger og udfordringer. Center for forskning i Idræt, sundhed og Civilsamfund. Syddansk Universitet. Movements, 2017:1.

Ibsen, Bjarne og Helle Hygum Espersen. Kommunernes samarbejde med civile aktører. Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte. Syddansk Universitet og KORA, 2016

Ibsen, Bjarne, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen. Kontinuitet og forandring i foreningslivet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements 2013:11. Bilag til rapporten: Tabelsamling (pdf)

La Cour, Anders. Frivillighedens logik og dens politik. En analyse af den personrettede frivillige sociale indsats og statens frivillighedspolitik. Nyt fra samfundsvidenskaberne, 2014.

Petrovski, Erik. Ikke-vestlige indvandreres skjulte bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af ikke-vestlige indvandreres frivillige arbejde, pengegaver, praktiske hjælp og økonomiske støtte. Roskilde Universitet, 2015. 

Sivesind, Karl Henrik, Signe Boeck Segaard og Håkon Solbu Trætteberg. Mot en ny skandinavisk velferdsmodell. Konsekvenser av ideell, kommersieel og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning, 2016 

Thøgersen, Malene. Institutionelle omgivelser og foreningslivet. Kommunalreformens betydning for samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger. Ph.D.-afhandling. Syddansk Universitet og Syddansk Universitetsforlag, 2012. 

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012. Redigeret af Torben Fridberg og Lars Skov Henriksen. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:09. 2014.